Rojstvo tube

Rojstvo tube

Prva tuba je bila izdelana 12. septembra 1835. Med temeljne dogodke v zgodovini glasbil, ki so izdelana iz medenine, prištevamo izum ventilnega aparata v dvajsetih letih 19. stoletja. Po njegovem izumu so bili ventili vgrajeni v različne medeninaste instrumente in spodbudili nastanek vse večjega števila novih glasbenih naprav. Kot prvo tubo, ki velja za zgodovinsko predhodnico sodobne tube, tako prištevamo basovsko tubo.

Basovsko tubo je zasnoval glasbeni izumitelj in član nemškega vojaškega orkestra Johann Moritz, ki je vložil patentno prijavo za to glasbilo.

Poimenovanje po starodavnem glasbilu?

Izvor imena tuba izhaja iz latinske besede tubus, ki pomeni cev. Uporabljala se je tudi za starodavni bronasti instrument, ki so ga poznali že v antični Grčiji in Rimu. Ime se je obdržalo in kasneje uporabljalo za poimenovanje rogov in trobent.

Tuba
Tuba, kot jo poznamo danes.

Moritz je svoj izum poimenoval basovska tuba, saj je imela precej nižji ton od svojih predhodnic.

Nizka basovska glasbila pred prihodom moderne tube

Preden so bili v 19. stoletju rogovi in trobente opremljeni z ventili, so se uporabljali v enostavnejši različici brez njih. Po izumu tube v 19. stoletju pa so že od samega začetka nanje montirali tudi ventile.

Glasbila, ki so prevzemala vlogo tube pred njenim prihodom

Čeprav so imeli povsem drugačno strukturo od tube, pa so ofikleidi, serpenti in druga podobna glasbila imela podobno vlogo, kot jo ima danes moderna tuba za igranje v orkestrih. Tudi široko uporabljana lesena glasbila so do sredine 19. stoletja imela podobne tipke, kot jih ima tuba (s kovinskimi zaklopkami nad tonskimi luknjicami).

Serpent
Serpent je imel podobno vlogo, kot jo ima danes tuba.

Kot zanimivost naj zato za konec zapišem, da je Mendelssohn v svoji skladbi Nočne sanje sredi poletja (A Midsummer Night’s Dream) iz leta 1826 zahteval uporabo ofikleida, Wagner pa je leta 1840 napisal Faustovo uverturo (Faust Overture), v kateri je bila tudi partitura za serpent.

SymphoNyna