🎀 NAGRADNA IGRA 🎀

Nagradna igra ZADENI POLO MAJICO

Osvoji polo majico Manuel Rodriguez
Osvoji polo majico Manuel Rodriguez

Trajanje: Od 29.11.2022 – 11.12.2022

Vprašanje:
Koliko strun ima običajno klasična kitara?

Pomoč: https://www.symphony.si/blog/koliko-strun-imajo-ta-brenkala

Pravila:
– sledi Facebook strani Symphony International d.o.o (https://www.facebook.com/Symphony.si),
– odgovori na vprašanje in
– označi prijatelja.

Pogoji nagradne igre:

 1. ORGANIZATOR
  Organizator nagradne igre je Symphony International d.o.o, Britof 39, 4000 Kranj, Slovenija, DŠ: 73794660, MŠ: 1723162000 (v nadaljevanju: Symphony.si ali organizator).
 2. NAMEN NAGRADNE IGRE
  Namen nagradne igre je promocija glasbene trgovine Symphony. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate, da se vaše ime objavi na naših družabnih omrežjih in na naši spletni strani med nagrajenci.
 3. OBJAVA NAGRADNE IGRE
  Nagradna igra traja od dne 29.11.2022 do dne 11.12.2022 na Facebook strani trgovine Symphony International, d.o.o. pod posebej označenimi objavami.

Nagradna igra ni organizirana v povezavi z družbo Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njenimi podružnicami ter ni na kakršenkoli način sponzorirana, podprta ali kako drugače povezana z imenovano družbo.

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE
  V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki socialnega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  – so državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  – v celoti izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v skladu z nagradno objavo na Facebooku,
  – vsi, ki pod objavo za nagradno igro komentirajo, sledijo profilu Symphony Symphony International, d.o.o. na Facebooku in v objavo nagradne igre označijo tudi prijatelja.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena fizičnim osebam. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

 1. ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV
  Pogoj za uvrstitev v nagradno žrebanje je odgovor / komentar / delitev na pobudo povabilu k sodelovanju v nagradni igri. Posamezen udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko le enkrat. Nagrajenci bodo izžrebani predvidoma 12.12.2022 z naključno izbiro računalnika. Izžrebana bosta dva nagrajenca.
 2. NAGRADA
  Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:
  – majico Manuel Rodriguez.
 3. OBVEZNOSTI
  Nagrajenec je dolžan do 3 dni po razglasitvi organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko. Nagrada definirana v 6. členu tega Pravilnika, ne presega 42 EUR, zato nagrajenec skladno z “Zakonom o dohodnini” ni dolžan posredovati svoje davčne številke, prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v davčnem letu. Če nagrajenec ne predloži podatkov v navedenem časovnem okvirju, izgubi pravico do nagrade brez pravice do nadomestila. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa se bo pod istimi pogoji podelila nekomu drugemu. Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec odkloni nagrado, se šteje, da nagrade ne želi prejeti in s tem je organizator do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na dotično nagradno igro.
 1. ODGOVORNOST
  Organizator promocije ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilne ali neprimerne etikete, tiskarske napake in druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v promocijo. Organizator ne odgovarja za zamude, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, povezane z nagradami.

Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršnekoli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod  iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod, ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij nagrad, pri čemer bodo nova pravila v zvezi s tem na voljo na spletni strani.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu.

 1. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
  V primeru kršitve navedenih pravil in pogojev o sodelovanju v nagradni igri, si organizator pridržuje pravico, da izključi brez predhodnega obvestila iz nagradne igre osebe, ki bodo uporabljale nezakonite pripomočke, lažne profile ali si drugače pridobile koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in preko profesionalne službe z nagradnimi igrami, ni dovoljeno.
 2. PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE
  Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekinit nagradno igro kadarkoli brez vnaprejšnjega opozorila ali navedbe razlogov. Organizator si pridržuje to možnost predvsem v primeru tehničnih okvar ali ostalih tehničnih razlogov ali iz pravnih razlog, ki omogočajo pravilno izvedbo nagradne igre.
 3. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
  Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. Pridobljene osebne podatke bo organizator pričujoče igre uporabljal, hranil in varoval v skladu z veljavno zakonodajo ter samo in izključno za namen izvedbe nagradne igre.
 4. REŠEVANJE SPOROV
  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi družinski člani ter druge fizične osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in ostale, ki so kakorkoli povezani s pričujočo nagradno igro, ter za udeležence nagradne igre, ki s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z njimi. Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na info@symphony.si.

Morebitne pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro rešuje v organizator. V primeru utemeljenih pritožb, se organizator obvezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega in/ali tudi ostale udeležence.

 

🎀 NAGRADNA IGRA 🎀 – zaključeno

Nagradna igra ZADENI UKULELE

Zadeni ukulele
Zadeni ukulele
Trajanje: Od 1.5.2022 – 14.5.2022
Vprašanje:
Katere so štiri glavne vrste ukulele?
Pomoč: https://www.symphony.si/brenkala/ukulele/
Odgovor: sopran, koncert, tenor in bariton.Pravila:
– sledi instagram profilu Symphony in Zabrenkaj.si,
– odgovori na vprašanje in
– označi prijatelja.
Pogoji nagradne igre:
1. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je Symphony International d.o.o, Britof 39, 4000 Kranj, Slovenija, DŠ: 73794660, MŠ: 1723162000 (v nadaljevanju: Symphony.si ali organizator).2. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija glasbene trgovine Symphony.si in spletnega portala Zabrenkaj.si.S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate, da se vaše ime objavi na naših družabnih omrežjih.3. OBJAVA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traja od dne 1.5.2022 do dne 14.5.2022 na družabnem omrežju Instagram, pod posebej označenimi objavami.Nagradna igra ni organizirana v povezavi z družbo Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njenimi podružnicami ter ni na kakršenkoli način sponzorirana, podprta ali kako drugače povezana z imenovano družbo.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– v celoti izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v skladu z nagradno objavo na Instagramu,
– vsi, ki pod objavo za nagradno igro komentirajo, jo delijo in izrazijo željo po sodelovanju.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena fizičnim osebam. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

5. ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV
Pogoj za uvrstitev v nagradno žrebanje je odgovor / komentar / delitev na pobudo povabilu k sodelovanju v nagradni igri. Posamezen udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko le enkrat. Nagrajenci bodo izžrebani predvidoma 14.5.2022 naključno izbiro računalnika. Izžreban bo samo 1 nagrajenec.

6. NAGRADA
Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:
– sopranski ukulele KUS100 Red Veston.7. ČLEN PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI
Nagrajenec je dolžan do 3 dni po razglasitvi organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko.Nagrada definirana v 6. členu tega Pravilnika, ne presega 42 EUR, zato nagrajenec skladno z “Zakonom o dohodnini” ni dolžan posredovati svoje davčne številke, prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v davčnem letu.Če nagrajenec ne predloži podatkov v navedenem časovnem okvirju, izgubi pravico do nagrade brez pravice do nadomestila. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca, nagrada pa se bo pod istimi pogoji podelila nekomu drugemu.Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec odkloni nagrado, se šteje, da nagrade ne želi prejeti in s tem je organizator do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na dotično nagradno igro.8. ODGOVORNOST
Organizator promocije ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilne ali neprimerne etikete, tiskarske napake in druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v promocijo. Organizator ne odgovarja za zamude, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, povezane z nagradami.Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršnekoli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod  iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod, ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.Organizator si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij nagrad, pri čemer bodo nova pravila v zvezi s tem na voljo na spletni strani.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu.

9. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
V primeru kršitve navedenih pravil in pogojev o sodelovanju v nagradni igri, si organizator pridržuje pravico, da izključi brez predhodnega obvestila iz nagradne igre osebe, ki bodo uporabljale nezakonite pripomočke, lažne profile ali si drugače pridobile koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in preko profesionalne službe z nagradnimi igrami, ni dovoljeno.

10. PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE
Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekinit nagradno igro kadarkoli brez vnaprejšnjega opozorila ali navedbe razlogov. Organizator si pridržuje to možnost predvsem v primeru tehničnih okvar ali ostalih tehničnih razlogov ali iz pravnih razlog, ki omogočajo pravilno izvedbo nagradne igre.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. Pridobljene osebne podatke bo organizator pričujoče igre uporabljal, hranil in varoval v skladu z veljavno zakonodajo ter samo in izključno za namen izvedbe nagradne igre.

12. REŠEVANJE SPOROV
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi družinski člani ter druge fizične osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in ostale, ki so kakorkoli povezani s pričujočo nagradno igro, ter za udeležence nagradne igre, ki s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z njimi. Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na info@symphony.si.

Morebitne pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro rešuje v organizator. V primeru utemeljenih pritožb, se organizator obvezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega in/ali tudi ostale udeležence.

Nagrajenci

Nagradna igra je končana in žreb je določil zmagovalko Mio Koren.

🎀 NAGRADNA IGRA 🎀- zaključeno

Nagradna igra je objavljena na naši Facebook strani:

1 x IGRA SPOMIN: GLASBENI SVET. Bi pred krompirjevimi počitnicami rad/-a prejel igro, s katero bodo počitnice še bolj zabavne? 🌞 Vse kar moraš storiti je, da v komentarju pod objavo označiš vsaj enega prijatelja ali prijateljico, všečkaš našo Facebook stran Symphony International in všečkaš to objavo. 🎶

Veseli pa bomo, če zraven še
☑️ deliš objavo.

Držimo pesti in izžrebamo srečnega nagrajenca 29. oktobra 2021. 🎉

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE: IGRA SPOMIN: GLASBENI SVET
OPREDELITEV POJMOV
Organizator nagradnih iger na Facebook strani Symphony International d.o.o. je prodajalec Symphony International d.o.o., Britof 39, 4000 Kranj. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnika nagradne igre določi naključni žreb.

PRAVICA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

ELEKTRONSKO NAGRADNO ŽREBANJE
V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki oddajo komentar pod Facebook objavo nagradne igre, všečkajo Facebook stran Symphony International d.o.o. in Facebook objavo. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti oziroma preko Facebook sporočila.

OBVEZNOSTI IZŽREBANCA
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

OBJAVA PRAVIL NAGRADNE IGRE
Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra na Facebooku z nagrado: 1 x igra spomin: glasbeni svet traja do 29. oktobra 2021 do 23:59.

NAGRADA
1 naključni izžrebanec bo prejel igro spomin: glasbeni svet.

 

Nagrajenci

Nagradna igra je končana in žreb je določil zmagovalko Marijo Vesno Frank.

🎀 NAGRADNA IGRA 🎀- zaključeno

Nagradna igra je objavljena na naši Facebook strani:

1 x črn ukulele Miguel Almeria. Bi imel/-a enega izmed najbolj priljubljenih glasbil? 🌞 Vse kar moraš storiti je, da v komentarju pod objavo označiš vsaj enega prijatelja ali prijateljico, ki se rad ukvarja z glasbo, všečkaš našo Facebook stran Symphony International in všečkaš to objavo. 🎶

Veseli pa bomo, če zraven še
☑️ deliš objavo.

Držimo pesti in izžrebamo srečnega nagrajenca 10. decembra 2020.🎉

Pravila nagradna igre so objavljena na naši Facebook strani.

PRAVILA NAGRADNE IGRE: PRAZNIČNO OBDAROVANJE
OPREDELITEV POJMOV
Organizator nagradnih iger na Facebook strani Symphony International d.o.o. je prodajalec Symphony International d.o.o., Britof 39, 4000 Kranj. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnika nagradne igre določi naključni žreb.

PRAVICA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

ELEKTRONSKO NAGRADNO ŽREBANJE
V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki oddajo komentar pod Facebook objavo nagradne igre, všečkajo Facebook stran Symphony International d.o.o. in Facebook objavo. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti oziroma preko Facebook sporočila.

OBVEZNOSTI IZŽREBANCA
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

OBJAVA PRAVIL NAGRADNE IGRE
Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra na Facebooku z nagrado: Praznično obdarovanje nagradna igra Symphony International, traja do 10. decembra 2020 do 23:59.

NAGRADA
1 naključni izžrebanec bo prejel ukulele Miguel Almeria v črni barvi.

🎀 NAGRADNA IGRA 🎀 – zaključeno

Prva je že objavljena na naši Facebook strani:

5 x majica s kratkimi rokavi Symphony International. Bi imel/-a svojo za tople pomladne dni? 🌞 Vse kar moraš storiti je, da v komentarju pod objavo označiš vsaj enega prijatelja ali prijateljico, ki se rad ukvarja z glasbo. 🎶

Veseli pa bomo, če zraven še
☑️ všečkaš našo Facebook stran Symphony international d.o.o. in
☑️ deliš objavo.

Držimo pesti in izžrebamo 5 srečnih nagrajencev 15. maja. 2020.🎉

Pravila nagradna igre so objavljena na naši Facebook strani.

 

Nagrajenci

Nagradna igra je končana in žreb je določil zmagovalko Sabino Recek.


Pravila nagradne igre: Spomladanska nagradna igra Symphony International

Opredelitev pojmov

Organizator nagradnih iger na Facebook strani Symphony International d.o.o. je prodajalec Symphony International d.o.o., Britof 39, 4000 Kranj. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnika nagradne igre določi naključni žreb.

Pravica sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki oddajo komentar pod Facebook objavo nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti oziroma preko Facebook sporočila.

Obveznosti izžrebanca

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra na Facebooku z nagrado: Spomladanska nagradna igra Symphony International, traja do 15. maja 2020 do 23:59.

Nagrada

1 naključni izžrebanec bo prejel majico z logotipom glasbene trgovine Symphony International d.o.o.

 

Nagrajenci

Naključni žreb je izbral naslednje nagrajence:
Lidija Brence,
Sofija Erlač,
Darijan Golob,
Mojca Pungartnik in
Zoran Šavija.