V dneh od  27. 2. do 17. 3. 2023 bo na glasbenih šolah v okolici Ljubljane in Zasavja ter v Ljubljani potekalo 52. tekmovanje mladih glasbenikov, ki ga poznamo pod imenom TEMSIG. Tekmovanje že vse od let 1972 nepretrgoma organizirata Zveza slovenskih glasbenih šol in komisija TEMSIG. V okviru TEMSIG-a, državnega tekmovanja mladih glasbenikov, pa poteka tudi baletno tekmovanje, imenovano BALTEK.

Cilj obeh tekmovanje je skrb za povezovanje ter kakovostno rast in razvoj slovenske glasbene kulture, za prepoznavnost in odličnost slovenskega glasbenega šolstva v mednarodnem okolju. Mnogi danes mednarodno uveljavljeni ambasadorji slovenske glasbene kulture so ravno na tekmovanju TEMSIG dobili prve potrditve in možnosti za afirmacijo v mednarodnem prostoru. Tekmovanje v posamezni disciplini poteka na vsaka tri leta, pri baletu pa na dve leti. Razporejeno je v starostne kategorije do 25. leta starosti.

Tekmovalne discipline

Tekmovanje TEMSIG je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:

 • trobenta,
 • rog,
 • pozavna,
 • tuba,
 • evfonij,
 • tolkala,
 • harmonika,
 • tamburica,
 • kitarski duo,
 • klavirski duo,
 • komorne skupine z godali in klavirjem,
 • jazz solo.

Pomembnost tekmovanja TEMSIG

Tekmovanje TEMSIG je zaradi visokega nivoja in mednarodne primerljivosti od leta 1992 član organizacije EMCY (European Music Competition for Youth). Pomembno vez z mednarodnimi glasbenimi institucijami predstavljajo žiranti, ki prihajajo iz najbolj prestižnih glasbenih univerz in ustanov iz cele Evrope. Ti na tekmovanju mlade slovenske talente spoznajo, jih povabijo na koncerte, univerze, festivale, v gledališča.

TEMSIG 2023
Glasbeno tekmovanje: TEMSIG 2023

Nagrajenci tekmovanj TEMSIG in BALTEK so praviloma na kasnejši poklicni poti nosilci glasbenega življenja v Sloveniji kot dirigenti oziroma člani obeh profesionalnih simfoničnih in opernih orkestrov, v policijskem in vojaškem pihalnem orkestru ter v big bandu RTV Slovenija ali odlični pedagogi. Mnogi so uspešni v tujini.

V času pred tekmovanjem se v različnih, tudi najmanjših okoljih v Sloveniji, zvrsti preko sto koncertnih dogodkov, po koncu tekmovanja pa izbrani zmagovalci nastopijo na zaključnem koncertu prvonagrajencev.

Veliko dodano vrednost tekmovanju predstavlja vrsta slovenskih glasbenih novitet, ki jih prav za tekmovanje napišejo, praviloma, mladi slovenski skladatelji. Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti, visok nivo zahtev in izjemni nastopi mladih glasbenikov in baletnih plesalcev so tisti, ki Zvezi slovenskih glasbenih šol in komisiji TEMSIG, kljub velikim organizacijskim in finančnim zahtevam, dajejo navdih in voljo, da ta zahtevni projekt z zmeraj manj finančne podpore države vsako leto izpeljejo.

Sestava komisije TEMSIG

Komisijo TEMSIG imenuje Zveza slovenskih glasbenih šol, sestavljajo jo ravnatelji glasbenih šol in predstavnik Akademije za glasbo. Člani komisije svoje delo opravljajo brezplačno.

Komisijo TEMSIG sestavljajo:

 • Iztok Babnik, predsednik (GŠ Koper),
 • Miha Rogina, podpredsednik (AG Ljubljana),
 • Polonca Češarek, članica (KGBL),
 • Helena Valerija Krieger, članica (Konservatorij za glasbo in balet Maribor),
 • Erna Lukač, članica (GŠ Murska Sobota),
 • Daniel Ivša, član (GŠ Brežice),
 • Radmila Bikić Magdić, predsednica ZSGŠ (GŠ Slovenska Bistrica).

SymphoNyna