Glasbena trgovina s certifikatom bonitetne odličnosti A+

Drage stranke!

Gradimo na vašem zaupanju, ki nam pomeni največ, saj nam predstavlja motivacijo za nadaljnji trud pri poslovanju z vami. Z veseljem vam sporočamo, da smo tudi v letošnjem letu prejeli certifikat bonitetne odličnosti A+.

Bonitetna hiša CompanyWall bonitetno oceno A+ dodeli podjetju, ki se na svoji poslovni poti uspešno vzpenja, je sposobno poravnati svoje obveznosti in se zanesljivo izogiba poslovnim tveganjem. Sodelovanje s podjetjem, ki ima bonitetno oceno A+, je usmerjeno v uspešen poslovni razvoj.

V veliko zadovoljstvo nam je, da slednje velja tudi za našo glasbeno trgovino.

Bonitetna ocena

Bonitetna ocena je skupek objektiviziranih in standardiziranih podatkov in obsega celotno poslovanje poslovnega subjekta. Določa se na podlagi posebne metodologije, ki vključuje finančno in ekonomsko analizo poslovanja v preteklem letu.

Statična ocena je rezultat kazalnikov uspešnosti in kazalnikov likvidnosti iz letnega poročila.

Dinamična ocena pa je spremenljiva vrednost, na katero vplivajo variabilni faktorji (časovno obdobje, ki ga je subjekt preživel v blokadi; število in rezultat sodnih postopkov, v katerih je subjekt udeležen; delež prihodkov v javnem in zasebnem sektorju, davčni in drugi dolgovi ter likvidnost).

Bonitetna ocena A+ (Symphony International d.o.o.)

CompanyWall ima dolgoletno tradicijo pri podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti na različnih trgih: Slovenija, Srbija, Hrvaška, Črna gora, Bosna in Hercegovina.

Bonitetni oceni poslovno okolje doma in v tujini pripisuje vse večjo veljavo.

Zahvaljujemo se vam za vsa vaša naročila, prijaznost, potrpežljivost in zaupanje. Še naprej se bomo trudili, da boste zadovoljni z opravljenimi nakupi.

Ekipa Symphony