Les odraža voljo mojstra

Violine iz lesa

V tem mesecu ste na naši spletni strani lahko opazili novo povezavo do spletne strani godalnega mojstra Jožeta Šobarja. Ponosni smo na sodelovanje s priznanim umetnikom, ki v svojo dejavnost vključuje vse od vzdrževanja in restavriranja glasbil do njihove izposoje.

Lahko rečemo, da mu je bilo lesarstvo položeno v zibko, saj se je rodil v Ribnici oziroma “domovini suhe robe”. Delo z lesom ga je veselilo že v rosnih letih, velja pa povedati, da ima do njega povsem svojevrsten odnos. Z izdelavo godal in brenkal se ukvarja v svojem ateljeju, sestavljenem in dveh delov, in sicer sprejemnice in delavnice. Atelje deluje kot pravi muzej, v katerem so razstavljeni ne le izdelki, temveč tudi orodje.

Goslarski atelje Šobar
“Delati je treba z ljubeznijo, les to začuti in vse se pokaže na zvoku.”

Jože Šobar je na začetku svoje kariere veliko izkušenj nabral pri profesorju Vilimu Demšarju, ki je bil v tistem času tudi edini izdelovalec violin na Slovenskem. Svojo prvo violino je tako izdelal v kar dveh mesecih. Demšar mu je razkrival skrivnosti izdelovanja, ki jih uporablja še danes. Celoten proces dela namreč zahteva vse od prave izbire lesa, rezanja lesa, računanja velikosti, debeline in oblike ploskev, tudi nekaj mizarskih spretnosti in obdelavo lesa. Na koncu pa je potrebnih še nekaj kemijskih veščin za sestavo primernega laka.

Godalni mojster Jože Šobar v izdelavo ene violine v povprečju vloži okoli 200 ur dela. Za svoje ciljno občinstvo si je izbral soliste in orkestre, saj mu največji izziv predstavljajo vrhunski izdelki višjega cenovnega razreda. Čeprav sam sicer ni glasbenik, pa izdeluje tudi druga godala in brenkala, kot so na primer tamburice in kitare. Na njegovi spletni strani si glasbila lahko tudi izposodite.

Veliki mojster se ukvarja tudi z restavriranjem in vzdrževanjem že narejenih glasbil. Kako to počne, pa si preberite na povezavi VZDRŽEVANJE GODAL.

SymphoNyna